เมนูหลัก
 หน้าแรก
  แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปแกรมทัวร์เกาะช้าง ขายดี!!
 แพ็คเก็จทัวร์แยกตามประเภท
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน รับจากท่าเรือ รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน รับจากท่าเรือ รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน รับจากท่าเรือ รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน รับจากท่าเรือ รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน รับจากท่าเรือ รถบัส ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน รับจากท่าเรือ รถตู้ ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน รับจากสนามบิน ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน รับจากสนามบิน ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน รับจากสนามบิน
KC211 ทัวร์เกาะช้าง (รถตู้)

น้ำตกคลองพลู แหลมไชยเชษฐ์ ดำน้ำรอบเกาะชมปะการัง หมู่บ้านบางเบ้า ใช้เฟอรี่ข้ามเกาะช้าง

3วัน 2คืน รถตู้เริ่มจากกทม.
ราคา 4,250 บาท

ติดต่อจองทัวร์

086-3089035

089-0404783

เปิด 08.00-24.00 น. ทุกวัน

KC210 ทัวร์เกาะช้าง (รถตู้)

น้ำตกคลองพลู แหลมไชยเชษฐ์ ดำน้ำรอบเกาะชมปะการัง

2วัน 1คืน รถตู้เริ่มจากกทม.
ราคา 2,950 บาท

ติดต่อจองทัวร์

086-3089035

089-0404783

เปิด 08.00-24.00 น. ทุกวัน

แพคเกจทัวร์เกาะช้าง น้ำตกภูผาเมฆสวรรค 7900 บาท รับท่าเรือ - 4วัน 3คืน
  • รหัสทัวร์
    :  KC214A
  • ระยะเวลา
    :  4วัน 3คืน (9มื้อ)
จุดเด่นโปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะช้าง+เกาะกูด
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,900บาท
รับได้ 10 ท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ

 วันแรก ท่าเรือ เกาะช้าง น้ำตกคลองพลู ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงยังที่ ท่าเรือเฟอรี่ ข้ามฟากสู่ เกาะช้าง ระหว่างอยู่บนเรือสามารถเห็นเกาะช้างได้กว้างไกล และใหญ่สมชื่อ เกาะช้างจริงๆ ระดับความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟากแห่งนี้อยู่ระดับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ นำท่านไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นแวะ จุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว ถึงที่พักเช็คอินเข้าที่พักไชยเชษฐ์รีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ขึ้นรถไปเยือน "น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์" (น้ำตกคลองพลู) เดินชมทัศนียภาพข้างทาง ชมต้นกฤษณา หรือไม้หอม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมสัมผัสกระแสน้ำที่เย็นและใสสะอาดของน้ำตกแห่งนี้ 
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีครามที่ แหลมไชยเชษฐ์ พร้อมรับประทานอาหารเย็น ติดริมทะเล อาหารสดอร่อย พร้อมเสริฟเป็นอาหารมื้อใหญ่ ฟังเพลงเบาๆ พักผ่อนหรือจะเดินเล่นตามอัธยาศัย ช่วงกลางคืนที่เกาะช้างลมเย็น ดาวเต็มฟ้าสวยงามมาก 

วันที่สอง เกาะช้าง เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปริง เกาะกูด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก
08.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านลงเรือเพื่อ เดินทางไปสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะรัง
10.00 น. เดินทางถึงเกาะยักษ์เล็ก,เกาะยักษ์ใหญ่,หาดทรายเกาะรัง ให้คณะทัวร์ทุกท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้นหรือท่านใดประสงค์เล่นน้ำตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสุ่เกาะหวาย ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้เที่ยวชมบนสะพานพร้อมถ่ายรุปเป็นที่ระลึก
15.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะกูด
17.00 น. เดินทางถึง เกาะกูด เช็คอินเข้าที่พัก อ่าว ร้าวบีซ รีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. นอนพักผ่อน นับดาว ฟังคลื่น เดินชายหาดสบายๆ ตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะกูด ป่าโกงกาง น้ำตกคลองเจ้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำคณะทัวร์เข้าสู่ป่าโกงกางลัดเลาะเข้าหมู่บ้านคลองเจ้าเพื่อชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะกูด ถ่ายรูป เล่นน้ำที่น้ำตกคลองเจ้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับมายัง ที่พักคณะทัวร์พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ เกาะกูดอ่าว พร้าวบีซ รีสอร์ท ท่าเรือเกาะกูด กทม
07.30 น. บริการอาหารเช้า
08.00 น. ช่วงนี้ท่านใดจะถ่ายรูปหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย 
10.30 น. เดินทางกลับเข้าที่พักเตรียมเดินทางกลับเข้าฝั่งจังหวัดตราด 11.00 น. นั่งเรือ Speed Boat กลับเข้าสู่ท่าเรือจังหวัดตราด 
12.00 น. รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย ซื้อของฝากกลับกรุงเทพฯ ส่งคณะเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ 7,900
อัตรานี้รวม 
ค่ารถยานพาหนะตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 3 คืน 
ค่าเรือเฟอรีข้ามฟากไปกลับ 
ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือรีสอร์ท 
ค่าเรือนำเที่ยวเหมาลำ ดำน้ำ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
ค่าปร